Jægergårdsgade

I løbet af 2016 og 2017 arbejder vi på at klimatilpasse kloakledningerne i Jægergårdsgade. Se tidsplanen for projektet her.

Spildevandsledningerne i området ved Jægergårdsgade er af ældre dato og skal derfor fornyes. I forbindelse med fornyelsen forbereder vi spildevandssystemet til de større regnskyl, der er en konsekvens af klimaforandringerne. Det gør vi for at undgå oversvømmelser og for at forhindre overløb af spildevand til Havnen og dermed Aarhus Bugt.

Entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S gennemfører projektet for Aarhus Vand.

Det er både hovedledningen i vejen og stikledningerne ind til de enkelte ejendomme, der skal skiftes. Derfor vil der gennem en længere periode foregå anlægsaktiviteter i Jægergårdsgade.

Fornyelse af spildevandsledningerne er allerede i fuld gang i Jægergårdsgade øst for M. P. Bruuns Gade, og arbejdet fortsætter op mod Frederiks Allé.

Trafik

Vores arbejde i Jægergårdsgade vil påvirke den kørende og gående trafik. Der vil dog altid være adgang for gående til ejendomme og forretninger. Jægergårdsgade vil i hele perioden være spærret for gennemkørsel. Det vil ikke være muligt at køre forbi arbejdsområdet, men vi vil anvise omkørsel med skiltning.

Hvis der ikke kan opretholdes ind- og udkørsel til den enkelte baggård eller sidevej til Jægergårdsgade, vil vi informere yderligere, enten med en direkte henvendelse, eller på gule skilte med angivelse af dato og varighed.

Leverancer

Vareleverancer indenfor arbejdsområder aftales med Entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S.

Tidsplan

Arbejdet vil foregå dagligt fra: kl. 7:00 til kl. 18:00

Tidsplanen for projektet herunder