Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen

Der er store fordele ved at håndtere regnvandet på overfladen. Det sker som et af de første steder i Aarhus i Risvangen og Vorrevangen.

Det 50 hektar store område Risvangen og Vorrevangen i det nordlige Aarhus står over for en gennemgribende renovering af kloaksystemet, der er gammelt og slidt. Samtidigt skal området tilpasses klimaforandringerne for at undgå oversvømmelser og forurening af badevandet i bugten.

Regnvandet i haverne og på de offentlige arealer i området skal fremover håndteres på overfladen i stedet for i rør under jorden, hvor det er muligt. Fordelen ved regnvandsløsninger over jorden er, at de er billigere, og at de samtidigt kan tilføre området en miljømæssig og rekreativ værdi.

Overfladeløsningerne kan være i form af render, nedsivningskanaler, regnbede og vejbede. Det kan også være i form af "vandtransportveje", der under skybrud hurtigt kan lede vandet derhen, hvor det ikke gør skade, for eksempel på en sportsplads eller et grønt område.

Anlægs- og tidsplan

Klik på billedet for at se anlægs- og tidsplan som pdf.