Så hårdt er dit vand

Vandet i Aarhus Vands forsyningsområde er inden for kategorien "temmelig hårdt" på 14 - 17.

Vandet inden for Aarhus Vands forsyningsområde har hårdhedsgrader mellem 14odH og 17 odH.

Variationer

Vandets hårdhedsgrad kan variere hjemme hos dig.

Det skyldes, at det enkelte område forsynes med vand fra flere forskellige vandværker alt efter det aktuelle forbrug af vand i lokalområdet. Da vandets hårdhed er forskellig fra vandværk til vandværk, kan der ikke opgives en helt præcis hårdhedsgrad for vandet.

Nedenstående skema viser den målte hårdhed for hvert enkelt af vores vandværker. 

Hårdhed på vores vandværker
Vandværk Hårdhed (grader dH)
Stautrupværket 16
Åboværket 14
Kastedværket 17
Bederværket 16
Lyngbyværket 16
Truelsbjergværket 15
Elstedværket 15
Østerbyværket 15

På din adresse

Se data om kvaliteten af dit vand på din adresse

Indstilling af maskiner

Opvaskemaskiner bør indstilles korrekt for saltdosering.

For vaskemaskiner følges doseringsvejledningen på vaskepulverpakken.

Hvad er hårdhed?

Vands totale hårdhed bestemmes af calcium- og magnesiumindholdet. Et stort indhold giver hårdt vand - et lille indhold giver blødt vand.

Hårdheden opgives i odH (tyske grader hårdhed), og kan karakteriseres efter følgende skala

Hårdhed i odH Karakteristik
0 - 4 Meget blødt
4 - 8 Blødt
8 - 12 Middelhårdt
12 - 18 Temmelig hårdt
18 - 30 Hårdt
over 30 Meget hårdt